Archief van de Harrie Huijbers Croniecken


In ons digitale archief vindt u alle inhoud van de publicaties in de serie van de Harrie Huijbers Croniecken, zoals deze gepubliceerd werden door leden van het Stinsels Archief in De Pierenbode.

Lees hier onder de meest recente artikelen


Terug naar overzicht

01-03-2022

De PéGé-woningen

Nu gaat het over het complex PéGé-woningen dat er begin jaren ’60 is gebouwd en behoorlijk veel invloed had op de ontwikkeling van Steensel. Tot die jaren groeide Steensel wel. Er werden particuliere woningen en ‘geminte’-woningen bijgebouwd, maar altijd in kleine aantallen en doorgaans bewoond door mensen uit het dorp. Nu wringt het op de woningmarkt, maar landelijk heerste er ook in de wederopbouwjaren na de oorlog woningnood. Gezocht werd naar locaties om projectmatige initiatieven te ontplooien. De bouw van PéGé-woningen in veel dorpen en steden was er zo eentje. Tussen 1957 en 1972 zijn er ruim 10.000 van gebouwd. Ze staan bv. op Texel, in Heemskerk, Doesburg, Grave en Best. In een timmerfabriek in Wychen is de houten prefab-woning ontwikkeld. Vijf broers werken samen met de architecten Sluitman & Rijken uit Wychen aan het ontwerp en een prototype.
De nieuwe woning wordt genoemd naar hun vader Piet Guelen (PéGé). Ze ontdekken dat je prefab in de fabriek makkelijk een heleboel dingen kunt voorbereiden. Ze gebruiken veel hout en weinig bakstenen, die zijn dan immers nog op de bon. De houten tussen- en buitenwanden worden pasklaar in de fabriek gemaakt, evenals het dakbeschot en de kappen, de vloeren en de balklagen, en uiteraard de deuren, kasten en trappen. Voor die tijd waren het grote woningen. Op de begane grond een gecombineerde eet- en zitkamer van 6 bij 3.30 meter; op de verdieping twee flinke slaapkamers van 3,5 bij 3,5 meter en een kleine. Voorts een flinke keuken met een geiser als standaard uitrusting, een douchecel en een houten schuurtje. De firma Guelen kon per jaar 400 tot 500 woningen afleveren. Ze werden neergezet in blokken van twee en rijtjes van meer. Een PéGé-woning kostte toen 16 duizend gulden. Bij grote series kon de prijs dalen tot 14 duizend gulden.
Bovendien was de woning erkend als premiewoning, dus kregen de toekomstige bewoners oplopend nog tot 5 duizend gulden van het Rijk. Dat maakte het voor vele belangstellenden een interessante investering.Ook in ons dorp was er plaats voor PéGé-woningen. Op projectbasis worden in een tijdsbestek van 3 jaren in Steensel 65 PéGé-woningen gebouwd. In 1959/1960 eerst 4 in de Frans van Nunenstraat en 6 in de Korte Kerkstraat. Kort daarop volgt aan de overzijde van deze straat de bouw van nog 4 woningen. De grote klapper wordt echter gemaakt met de realisering van maar liefst 41 woningen in het blok Jan Hagelaarsweg (6) - St. Lucijweg (21) - Genderdreef (14). De PéGé-woningen hebben een explosieve groei van het inwonertal van Steensel tot gevolg. De komst van zoveel nieuwe inwoners in korte tijd brengt veel dynamiek met zich en geeft een impuls aan het dorps- en verenigingsleven. De woningen werden verkocht door makelaarskantoor Van der Meeren uit Eindhoven en mede daardoor komen de nieuwe bewoners uit alle windstreken van ons land. Dat is goed te horen en de tijd dat iedereen in Steensel elkaar nog kende, is hiermee voorbij. Nog lange tijd is er sprake van een onderscheid tussen de ‘echte Steenselnaar’ en de ‘import’. Inmiddels is dat met weer één dorp wel over. In
2015 zijn in Wychen de eerste twee PéGé-modelwoningen tot monument verklaart. Als er in Steensel nog een originele PéGé-woning staat, zouden we ook het voorstel kunnen doen om daar een gemeentelijk monument van te maken.Terug naar overzicht