Stinsels Archief | Luciatoren
Bezoek onze 15e eeuwse Luciatoren met de oudste klok van de Kempen

 

 

Disclaimer 

't Stinsels Archief heeft zijn uiterste best gedaan om de juistheid en actualiteit van de informatie op deze site te waarborgen. Aan de inhoud van deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Het Stinsels Archief haar best om de rechthebbenden van onder andere beeldmateriaal of andere informatie op deze site te achterhalen. Mocht u rechthebbende zijn of menen te zijn, dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.

Heruitgave “Stinselse Croniecken”! Oplage beperkt! Wees er snel bij!

Beste mensen,

In november 2020 heeft de werkgroep “Stinsels Archief” een tweede boek over de geschiedenis van Steensel gepresenteerd. Veel belangstellenden hebben in de afgelopen maanden gevraagd of het eerste boek nog te koop was. Dit boek is al jaren uitverkocht.

De terugkerende vraag hiernaar heeft ons in de afgelopen tijd aan het denken gezet. Is het mogelijk om dit boek in de een of andere vorm weer bereikbaar te maken voor geïnteresseerden? We bekijken dit als een soort service aan alle mensen die onze werkgroep een warm hart toedragen

Na veel denken en afwegen van diverse mogelijkheden, willen we dit eerste boek in een iets andere vorm beschikbaar stellen voor belangstellenden. Om de kosten te beperken hebben we er voor gekozen om het in een softcover-versie te gaan uitgeven. Het boek krijgt dus een slappe kaft. Daar staat tegenover dat we proberen om enkele min of meer storende foutjes in het bestaande boek in deze heruitgave aan te passen.

De voorkant, de indeling en alle teksten blijven hetzelfde als in het boek dat in 2016 is gepubliceerd.

Om enig idee te krijgen van het aantal belangstellenden (en de daaraan gekoppelde oplage), willen wij u vragen om uw interesse te laten blijken door een mailtje te sturen naar ons mailadres (info@stinselsarchief.nl). Via dit mailadres houden we u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van onze plannen. Het is onze bedoeling om deze heruitgave voor de zomervakantie beschikbaar te hebben. Hierboven ziet u de voorkant van het boek. Exact hetzelfde formaat met dezelfde voorkant als in 2016! Het boek is te koop voor ongeveer € 17,50, evenveel als ons tweede boek dat in november 2020 is uitgegeven.

Wij willen u vragen per omgaande, maar in ieder geval voor 20 april,  te reageren zodat we afspraken kunnen gaan maken met de drukkerij die onze opdracht gaat uitvoeren.

Wij hopen dat dit initiatief door veel mensen op prijs gesteld wordt en zijn  heel benieuwd naar de reacties.                                                                        

Namens de werkgroep Stinsels Archief

Jan van der Sanden 


Informatie 2e boek "Goeien aord op Stinsels zand"

Van het boek "Goeien aord op Stinsels zand" zijn nog een bepekt aantal exemplaren beschikbaar. Het is hele mooie maar vooral interessante publicatie geworden. Een aanwinst voor uw boekenkast maar zeker de moeite waard om Steensel anno 2021 te kunnen plaatsen in een historisch perspectief.

In het weekend van 21 en 22 november 2020 is in kleinere kring het eerste exemplaar uitgereikt aan de gebroeders Gerard en Albert Cox die het voorwoord hebben geschreven. De verbondenheid van de familie Cox met Steensel gaat terug tot ongeveer 1870.

Vanaf 23 november a.s. is het boek (prijs € 17,50) voor iedereen beschikbaar. 

Vanaf 1 januari 2021 gaan de  gereserveerde boeken, die dan zonder tegenbericht nog niet zijn afgehaald, in de vrije verkoop. We gaan in dezen uit van een actieve opstelling van de besteller en gaan niemand achterna lopen om boeken op het juiste adres af te leveren. Daarvoor ontbreekt ons de tijd en vaak ook de juiste gegevens van bestellers. We verwachten enig begrip uwerzijds voor deze benadering.

Op dit moment zijn er nog zo'n 25 boeken boeken beschikbaar en te bestellen op info@stinselsarchief.nl.

Nadat we een mail van u hebben ontvangen, kunnen we aan afspraak maken wanneer en waar het boek kan worden afgehaald. 

De vrije verkoop verloopt voortvarend. We verwachten dat de boeken nog maar een beperkte tijd te koop zullen zijn. Wacht u dus niet te lang om via de mail of telefonisch  (0616860112) contact met ons op te nemen.

We houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij willen u verzoeken:

·  met gepast geld te betalen of te pinnen;

·  een mondkapje te dragen;     

Veel lees- en kijkplezier met deze nieuwe aanwinst.

Werkgroep "Stinsels Archief" .


  
 

Activiteitenagenda

Feed
08-09-2018
-
09-09-2018
Open momumentendag: gratis rondleiding in Luciatoren
Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 is het Nationale Monumentendag. Op deze dag is de Luciatoren, een Rijksmonument, gratis toegankelijk voor het publiek.   Meer
11-10-2018
-
11-10-2018
Informatieavond Pastorietuin voor buurtbewoners
De Parochie, de werkgroep Rondom de Toren, de Dorpsraad, ’t Stinsels Archief, de directe buren en andere vrijwilligers hebben de handen in een geslagen om naast de oude pastorie, een Pastorietuin te...   Meer
09-12-2018
-
09-12-2018
Sint Lucia rondleiding in de toren
Sint Lucia van Syracuse wordt vereerd als patrones van het licht in de ogen; vandaar ook van blinden en slechtzienden, van artsen, oogartsen en opticiëns; van elektriciëns; en van prostituees die spijt hebben....   Meer
15-12-2019
-
15-12-2019
Sinte Lucij viering en opening Toren
Op zondag 15 december om 10 uur vindt de traditionele Lucia viering plaats in de Luciakerk te Steensel, na de mis die is opgedragen aan de Heilige Lucia, is er gelegenheid om de 15e eeuwse Luciatoren te...   Meer


Nieuws


Terug naar overzicht

2-11-2019

Pastoorsgraven gerestaureerd met Allerzielen

Op 2 november (Allerzielen) zijn de vier pastoorsgraven op het kerkhof gerestaureerd en schoon gemaakt. De pastoorsgraven liggen precies tegenover de toren. Wanneer je door de grote poort van het kerkhof binnen komt liggen ze rechts in het midden.
Het betreft de graven van de pastoors Boset, Mattthijssen, Peijnenborg en Willemsen. Pastoor Boset is een belangrijke pastoor voor Steensel geweest. Hij heeft voornamelijk van zijn eigen geld in 1928 de pastorie laten bouwen aan de Eindhovenseweg. Na zijn overlijden laat hij een grote som geld na, zodat er een nieuwe kerk gebouwd kan worden. Pastoor Matthijssen is de bouwpastoor van de huidige kerk en betrokken bij allerlei stichtingen en verenigingen die in de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn opgericht zoals VV Steensel.
Pastoor Peijnenborg is slechts twee jaar pastoor geweest, maar heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten in Steensel in het begin van de roerige jaren zestig. Van deze pastoor is bekend dat hij na de mis eerder in het café zit dan het kerkvolk. Ook liet hij regelmatig het lof ’s middags door de kapelaan doen, zodat hij naar het voetbalveld kon. Pastoor Peijnenborg was goed bevriend met bisschop Bekkers, die de Heilige mis deed bij zijn begrafenis. Pastoor Willems is in de jaren ’90 en begin van deze eeuw pastoor in Steensel geweest. Hij staat vernoemd op de plaquette van de Mariakapel omdat hij in 2001 deze kapel heeft ingezegend.

Bron: De Pierenbode, Oktober 2019Terug naar overzicht